Name

Grzegorz Langner

About

Jako freelancer zajmuję się projektowaniem grafiki, tworząc wszystko czego potrzebuje twoja „www” – logotypy, plakaty, kompletne opracowania graficzne, reklamy oraz inne materiały promocyjne.

We wszystko, co wiem na temat designu wplatam zmysł artystyczny, tworząc rozwiązania zapadające w pamięć. Kierowany filozofią ciągłego doskonalenia, pracując nad każdym nowym projektem dążę do tego by moi klienci zawsze byli zadowoleni. Użyteczność i funkcjonalność są kluczowe w mojej pracy. Dodając do nich niezbędną dozę estetyki nigdy nie zapominam o specyfice przekazu jak i czytelności, a zatem prostocie, jaką powinien posiadać kompletny projekt.

I’m a graphic designer working as a freelancer, creating all those stuff you need for your ‘www’ - unique logos, posters, comprehensive layouts, adverts and any other kinds of promotional materials.

I’m happy to combine everything I know about design with the artistic flair, creating original works that for sure will imprint on your memory. Prompted by the philosophy of progress I strive to, with every my project, always make my customers satisfied. Usefulness as well as functionality is the key in my job. I try to make my works as good as it’s possible adding to them this essential fill of aestheticism thus taking care over the message and simplicity of the complete project.

Specialties

  • Web Design
  • Logo Projects
  • Posters
  • Illustration

Skills

  • Photoshop
  • CorelDRAW
  • Illustrator
  • InDesign